Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Bé
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Dung
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 88 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trieu Hai Long
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Long Khánh
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/loptoi_lhp
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 18288 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Hồ Xuân Thắng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 3302 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Văn Hoàng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Nguyên Thịnh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 9986 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Nguyên Thịnh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 97 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Long Văn Bột
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Hương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Khánh Long
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/curi307
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 38235 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Nguyễn Hữu Cho
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/huucho2009
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Khắc Hải
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/trankhachai
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 1820 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Ngọc Dũng
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/ngocdungsp
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 1212 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Kim Hòa
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/edehoa
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Quốc Vũ
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Quốc Vũ
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/quocvulhp
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 26504 (xem chi tiết)